Przejdź do treści

Autor: Grzegorz Piskorz

Tabu opóźnień kontraktów budowlanych

Gwarancją sukcesu każdego kontraktu jest jego ukończenie w umownym terminie (Czas na Ukończenie), gdzie zgodnie z Subklauzulą 8.2 [Czas na Ukończenie] oznacza czas na wykonanie Dokumentów Wykonawcy, ukończenie Robót łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Niestety Nasza branża jest jedną z tych, w których inwestycje są szczególnie narażone na przekraczanie tego terminu, jak również terminów pośrednich, na przykład związanych z osiągnięciem Kamieni Milowych. Przebieg kontraktu kształtowany jest przez wiele czynników, które w efekcie mogą stać się przyczynami opóźnień. Zgodnie z k.c. opóźnienie jest wynikiem niedopełnienia świadczenia przez Wykonawcę w określonym terminie. Oczywiście Zamawiający,…

Podziel się opinią

Harmonogram to nie zło konieczne

My Inżynierowie poruszamy się na budowach pośród harmonogramów, terminów do utrzymania, postępu prac, kamieni milowych, zapisów kontraktowych – często nie mając świadomości, jak ważnym jest planowanie i harmonogramowanie robót budowlanych. W praktyce często spotykam się na kontraktach z niechęcią do dokumentu, jakim jest harmonogram, niejednokrotnie słysząc, że „harmonogram to zło konieczne”. Co to jest „zło konieczne”? W najprostszym ujęciu definicji harmonogram — to graficzne przedstawienie wzajemnych powiązań i czasu trwania poszczególnych zadań, który stanowi podstawowy dokument w procesie planowania, obrazujący strategię i monitorowanie postępu realizacji kontraktu*. Cóż zatem jest ten proces planowania? W bardziej skomplikowanym…

Podziel się opinią