Przejdź do treści

Autor: Jacek Piliszek

Aby Inżynier był Inżynierem

Rolą Inżyniera w Warunkach Kontraktowych, mimo że należy do personelu zamawiającego, jest działanie bezstronne, zgodnie ze swoją kompetencją i okolicznościami, jakie powstały w trakcie realizacji umowy. Skupmy się na dwóch podstawowych kwestiach, jakie są moim zdaniem kluczowe i powinny być zapewnione w realizacji umów przez Inżyniera: bezstronność i zdolności do realizacji świadczenia. Bezstronność Inżyniera funkcjonuje w WK FIDIC i konieczność jej utrzymania przy modyfikacji Warunków Ogólnych Warunkami Szczególnymi podkreślona jest również w Złotych Zasad FIDIC (The FIDIC Golden Principles © Copyright FIDIC 2019) opublikowanych celem ustalenia jasnych zasad, w jakich granicach dopuszczalna jest modyfikacja Warunków…

Podziel się opinią

Czy będą kiedykolwiek zrównoważone ryzyka zamawiającego i wykonawcy w umowach zamówienia publicznego?

W dniu 4 kwietnia 2019 r. opublikowano projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Projekt Pzp), anonsowany jako końcowy, które poddany będzie procesowi legislacyjnemu. Przyjrzałem się bliżej zawartym tam nowym propozycjom dotyczącym umów zamówienia publicznego. W uzasadnieniu do projektu wymienia się trzy główne cele nowych regulacji w zakresie umów zamówienia publicznego: Zapobieżenie zbyt jednostronnego kształtowania umów przez zamawiających Wzmocnienie regulacji dotyczących fazy wykonywania i ewaluacji umowy, w szczególności obowiązku współdziałanie zamawiającego i wykonawcy oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego przez zamawiającego Zwiększenie przejrzystości umów obecnie rozproszonych w wielu miejscach ustawy w jednym dziale, a także nową redakcję…

Podziel się opinią