Przejdź do treści

Autor: Leszek Bochen

Ryzyko wybrania nieodpowiedniego wzoru warunków kontraktu

Wszyscy zajmujący się warunkami kontraktowymi opracowanymi przez FIDIC wiedzą, że różnice w treści pomiędzy Czerwoną i Żółtą książką nie są duże, jeśli oczywiście pominąć Klauzule 5 i 12. Czy to oznacza, że można je stosować zamiennie? A może właśnie te dwie klauzule wykluczają takie działanie, chyba że szukamy problemów? W skrócie Czerwona książka przeznaczona jest dla projektów, w którym Zamawiający dysponuje projektem technicznym, najlepiej na poziomie wykonawczym i chce, by roboty były rozliczane obmiarowo. W praktyce oznacza to, że możliwość wprowadzania zmian jest ograniczona, a na pewno inicjatywa Wykonawcy w tym zakresie, szczególnie w umowach…

Podziel się opinią

Waloryzacja

Obecnie bodajże najgorętszą i najaktualniejszą sprawą rynku budowlanego w Polsce jest zagadnienie waloryzacji wartości kontraktów publicznych. Głośnym echem nie tylko w prasie branżowej odbija się sprawa roszczeń dwóch firm włoskich, Salini Imprelio i Impresa Pizzarotti, realizujących projekty drogowe. Obie wystąpiły z roszczeniami do GDDKiA o zwiększenie kwoty kontraktowej o 1,215 miliarda złotych, co stanowi prawie 13% wartości kontraktów. Firmy uzasadniają roszczenie sytuacją na rynku i wzrostem cen materiałów o 30%. Z kolei zamawiający, GDDKiA, powołując się na zapisy umowy, odrzuca roszczenie jako niemające podstaw kontraktowych, a ewentualne ryzyko związane z pogorszeniem sytuacji rynkowej wykonawca powinien…

Podziel się opinią